Shotokan og historien bak kampsporten

logoEn av de største stilartene innen karate er nettopp shotokan. Mester Gichin Funakoshi og sønnen Yoshitaka utviklet denne stilarten fra flere ulike kampsportsystemer. I tillegg har mester Gichin fått æren av å være utpekt som «offisiell» medbringer av karate fra Okinawa, Japan til fastlandet, til tross for at andre fra Okinawa lærte bort karate i Japan tidligere enn han gjorde. Funakoshi brukte Shōtō som sitt kunstnernavn, og slik ble det til at hans dojo ble kalt Shōtō-kan. Ordet betyr «vaiende furuer», og «kan» står for hus.

Det fantes to velkjente stilarter på Okinawa den gang, og Funakoshi studerte med dem begge. Etter å ha trent både shorei-ryu og shorin-ryu i flere år, fant Funakoshi veien til en ny og forenklet stilart. Naturlig nok ble da dette en kombinasjon av teknikker og bevegelser fra dem begge, i tillegg til at han redigerte stilartene til å passe hans egenutviklede variant. Funakoshi ga ikke stilen noe navn, men bragte med seg 16 ulike kata (treningsformer) til Japan, som han hadde forandret navn på for å gjøre dem lettere å forstå for folk fra fastlandet. Hans stil ble dermed navngitt shotokan av hans elever, og da han skrev sin selvbiografi, la han sterk vekt på at det var viktig å videreføre shotokan både i tid og rom.

Stilarten er særegen, med sterke, lineære teknikker og dype stillinger. Det beror på tanken om at den raskeste, korteste veien fra punkt til punkt, er en rett linje – dermed ble både bevegelser og teknikker basert på dette. Hans utvalg av kata kunne ta en livstid å mestre til det fulle. Da kataene ble utvaglt, var det flere viktige kriterier som ble fulgt:

  •  Effekten på psykisk stress
  • Grad av referanse til realistisk selvforsvar
  • Karate er en kunst, ikke en sport, og dette skulle reflekteres av kataene

Det ble sagt at for Funakoshi var det nettopp kata som utgjorde karate. For å illustrere dette bedre, kan man nevne av en kata beskrives som en sekvens av karateteknikker, som kan bestå av spark, sveip, slag, blokk, støt, kast og slag. De ulike kroppsbevegelsene er omdreining, hopping, steg, fall mot bakken og vridning.

Noe av det viktigste i karate generelt, og shotokan spesielt, er at hver kata skal gjennomføres med rett holdning. Hver bevegelse vil vøre rask, hensiktsmessig og kraftfull dersom utøveren forstår kataen. Det er anbefalt at man gjennomfører teknikken som om det faktisk sto om liv og død, nemlig å utføre teknikken med kime. Ved opprettelsen av Japan Karate Associoation JKA ble det valgt ut 26 kata for JKA utøvere (karateka), og det er fortsatt mange shotokan-dojoer som holder seg til kun disse.karate1_fspyma.com_

Det er viktig å forstå at kata ikke fungerer som en falsk versjon av bevegelsen, den utføres alltid slik at det gjør det mulig å trene komplette teknikker, det vil si at man avslutter med et dødelig slag. Fra et helsemessig synspunkt er det bra å utføre kata, da det sørger for at man holder seg rask, myk og smidig, og det er perfekt for fitness.

For å lære mer om tanken bak shotokan er det en god start å begynne med grunnlaget for stilarten; nemlig de 20 gylne reglene innen karate. Disse prinsippene er hovedsaklig basert på Bushido og Zen – og her finner man shotokan-filosofien.

På denne nettsiden kan du finne mye som er verdt å vite om shotokan, og du vil finne informasjon om både gode bøker, underholdende spill og spennende filmer som handler om kampsport – og du vil finne inspirasjon til å følge ditt hjerte, slik at du kan finne kampsporten som passer deg best.

Comments are closed.